459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Pneumotorax a hydrothorax, vzduch, či voda v plicích

Popis pneumotoraxu a hydrothoraxu

Fyziologie (jak to má fungovat)

Víme, že každým nádechem se náš hrudník roztáhne a s výdechem se smrští. Takto by to mohlo vypadat, že se naše plíce s výdechem smrští jako uvolněný nafukovací balónek.

Tomu brání pohrudniční (pleurální) dutina, což je uzavřený prostor kolem plic, v němž je podtlak. Právě podtlak drží i při výdechu plíce rozvinuté. Každá plíce má svou pleurální dutinu.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Pneumotorax je vniknutí vzduchu do pohrudniční (pleurální) dutiny, čímž dojde k vyrovnání tlaku v této dutině a nic nebrání vyfouknutí (kolapsu) plíce.

Rozlišujeme pneumotorax úrazový, kdy dojde např. k bodnému zranění hrudníku, a spontánní, vnikající jako následek nejasné příčiny, nebo vlivem nějakého plicního onemocnění (např. rozedma plic). Pneumotorax nejasné příčiny se častěji objevuje u mladých štíhlých mužů.

Hydrothorax znamená vniknutí tekutiny do pohrudniční (pleurální) dutiny. Tekutina se může dostávat do plic vlivem zápalu plic, rakovině plic, vlivem levostranného selhávání srdce.

Poddruhy nemoci

Pneumotorax můžeme dělit na uzavřený, otevřený, či ventilový (tenzní):

Uzavřený znamená, že do pleurální dutiny jednorázově vnikl vzduch.

Otevřený pneumotorax dříve či později způsobí vyfouknutí (kolaps) plíce, protože do pleurální dutiny proudí vzduch. Smrtelné může být poškození pleurální dutiny obou plic zároveň.

Ventilový (tenzní) pneumotorax znamená, že při nádechu je nasáván vzduch nejen nosem do plic, ale je nasáván i vzduch do pleurální dutiny. A při výdechu vzduch z pleurální dutiny neodchází, čímž začne utlačovat samotné plíce a srdce. Ventilový (tenzní) pneumotorax může být smrtelný.

Příznaky – klinický obraz

Bolest na hrudi a nedostatek dechu, kašel. U otevřeného pneumotoraxu vytéká zpěněná krev z rány.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Pneumotorax i hydrothorax je vhodnější zařadit mezi onemocnění akutní medicíny, jejich zjištění tedy vyžadují neodkladnou lékařskou pomoc.

(Informační zdroje stránky)